Search
  • Allianse Innovasjon AS

Robotisering (RPA) av revisjon

Intelligent automatisering, også kjent som digital medarbeider eller robotikk, var tidligere en fjern idé, men den har nå blitt adoptert og utnyttet i mange forskjellige bransjer.

I dag investerer praktisk talt de fleste sektorer i avanserte teknologier som Robotic Process Automation (RPA), stor data, prediktiv analyse, kognitive systemer, naturlig språkbehandling, maskinlæring og kunstig intelligens for å automatisere kunnskapsarbeid. Dagens intelligente automatiseringssystemer har transformasjonspotensialet som øker hastigheten, driftseffektiviteten, kostnadseffektiviteten, kontrollen og nøyaktigheten av daglige arbeidsoppgaver, og for å gi dyktige menneskelige fagfolk til å generere mer effektive innsikter, noe som muliggjør smartere beslutninger raskere.

Hvilken innvirkning kan RPA ha på revisjonskvaliteten?

Evnen til å analysere 100 prosent av datasettene i stedet for stikkprøver gir klare fordeler. Teknologien gjør det mulig for revisorer å fokusere sin innsats der roboter ikke kan bidra. Eksempelvis til områder og arbeidsoppgaver med høyere risiko og skjønnsvurdering.

Kraften til RPA - og andre nye, nye teknologier som maskinlæring, naturlig språkbehandling (NLP) og maskin læring - vil bety at en revisjon, basert på stadig mer granulert og sofistikert analyse av data, kan gi rikere, mer detaljert revisjon, økt åpenhet og dybde i revisjonsprosedyrene, og dypere innsikt i selskapets risikoer.

Revisjon vil ikke endre seg, ettersom behovet for menneskelig skjønn og profesjonell skepsis alltid vil være nødvendig. Bruk av nye teknologier vil gjøre det mulig for lettere, raskere, mer nøyaktig og mer omfattende arbeidshåndtering enn noen gang før - å få bekreftelsene som er nødvendige i en revisjon.

Allianse Innovasjon AS sin rolle i intelligent automatisering er ikke å selge RPA-programvare - vi bruker allerede eksisterende RPA-verktøy. I stedet trener vi klienter på hvordan de best kan implementere digitale medarbeidere og RPA-verktøy, og lærer bort hvilke oppgaver som lett kan automatiseres. Målet er å hjelpe klienter med å bygge sin digitale arbeidsstyrke på egen hånd, redusere mengden administrativt arbeid deres ansatte er bundet opp med, og frigjøre dem til å fokusere på mer kognitivt utfordrende arbeid. For de klientene som ikke har intern kapasitet til å håndtere en større endringsprosess, gir vi anledning til å leie konkrete digitale medarbeidere for en raskere implementering og raskere verdiutnyttelse.

Jobber du med revisjon og ønsker å kartlegge mulighetene for robotisering? Ta kontakt for en uforpliktende samtale via rpa at allianseinnovasjon.no

Kilde: Allianse Innovasjon AS, 2019
0 views

©2019 by Allianse Innovasjon AS