Search
  • Allianse Innovasjon AS

Hvordan kan bedrifter utvikle konkurransefortrinn gjennom åpen innovasjon?

Hensikten med denne bloggposten er å prøve å gi de som ønsker litt mer «kjøtt på beina» rundt forholdet mellom konkurransefortrinn og åpen innovasjon, anvendt på og i miljøer og markeder som er i hurtig endring. Innovasjon og teknologi har blitt en viktig rolle i å bestemme hvordan selskapene reagerer på løpende endringer i markedene. Ved å forstå hvordan konseptene blir gjenkjent av alle aktørene, hvordan de henger sammen og hvilke konsekvenser som er utfallet, er det mer mulig å forstå hvordan åpen innovasjon gjør det mulig å utvikle konkurransefortrinn for egen bedrift eller organisasjon. Sammen med andre.


Det vi ønsker å sette på dagsorden er: Hvordan kan bedrifter utvikle konkurransefortrinn gjennom åpen innovasjon?


Et eksempel kan være å bygge et økosystem, og det er vist å være et anvendelig konsept for å forklare hvordan ideer genereres og ny verdi opprettes og fanges. Vi har sett at samarbeid som konsept er faktisk like viktig som selve konkurransen. Det er utviklet muligheter som bedrifter som deltar i økosystemet kan dra nytte av, der samarbeid bunner ut i vinn-vinn situasjoner. Hovedmoment for at dette skal være forsvarlig er at enkeltbedriftene ikke er redde for å bli kopierte, tydelige roller innad i økosystemet, men også rom for å bli inspirert av hverandre. Å kunne legge til grunn at man ikke skal være grådige i felles prosjekter, eller «bli rammet av opportunisme» som forfatteren av denne bloggposten sin tidligere professor i strategi ville sagt.


Ressursdeling kan være en viktig kilde til merverdi. Hvis selskaper integrerer sine produkter og tjenester og bygger noe sammen, skaper det en ressurskombinasjon som kan bli bedre enn summen av de enkelte delene. Dette er prinsippet i vårt eget økosystem i Allianse Innovasjon AS. Ved å lete etter og identifisere eksterne ressurser som effektivt kan forenes med interne nøkkelressurser, etableres unike kombinasjoner av ressurser, evner og kompetanser som skaper synergier og kan være en kilde til konkurransefortrinn for flere parter. Det kan også være en utløsende kraft i å dekke behov til krevende kunder, som aldri tidligere har fått sine helhetlige behov dekket av enkeltselskaper.


Hvordan kan dette gripes an?


1. Ta eierskap til utviklingen av økosystemet Utnytt intern kompetanse for organisering av økosystemet som dere tror kan bidra til konkurransefortrinn, eller hyr inn eksterne som forstår seg på hva dere ønsker å oppnå.


2. Let og Identifiser Bruk deres nettverk til å finne nye partnerskap og utveksle kunnskap, for å identifisere og skape nye muligheter. Ha de gode samtalene som blir avgjørende for nye innovasjoner og nye samarbeid.


3. Formaliser og skap trygghet Det kan imidlertid være nødvendig med en formalisert struktur for at økosystemet skal lykkes. Bli enige med hverandre om hvilke roller selskapene skal ha, og hvordan dette skal formaliseres. Ingen selskap er like og har like behov, men tillitt og gjensidig respekt bør være grunnlaget før formaliseringen. Ikke samarbeid med noen dere ikke stoler på.


4. Invester tid og penger Investeringsprosessene som er nødvendige for å gjennomføre nye muligheter til nye produkter og tjenester, ved å kombinere konkrete tilnærminger med eksisterende verktøy og metoder, basert på fleksible utviklingsprosesser er viktig. Det må være satt av midler tilgjengelig for at dette skal kunne realiseres.


5. Vær trygg på at organisasjonen tåler det Har bedriften en kultur som fremmer åpenhet og et fleksibelt sinnssett? Hvis ikke, er det mulig å få? Dette kan være nødvendig for raskt å omorganisere ressurser når nye muligheter og potensielle trusler trenger håndtering. Disse egenskapene blir anerkjent som dynamiske evner, og er grunnlaget for suksess når selskapet skal blomstre i et økosystem.


Målsetting er at konkurransefordelen blir bygget gjennom den åpne innovasjonsprosessen i et økosystem. Mulighetene gir rom for å generere tempo og utnytte effektivitetsgevinster gjennom ressursdeling.


Ulempen ved åpne innovasjonsprosesser er økt risiko for kopiering. Men vi mener basert på våre egne erfaringer at fordelene med åpenhet synes imidlertid å være større enn de mulige ulempene som følge av risikoen for etterligning av selskapets ressurser.


Vi mener at å omfavne den åpne innovasjonsprosessen er viktig for bedrifter som søker konkurransefordel i markeder preget av store og raske endringer.


Ønsker du å vite mer om hva Allianse Innovasjon AS kan gjøre for deres etablering av deres økosystem, eller ha lyst å vite mer om vårt økosystem? Ta kontakt på hei@allianseinnovasjon.no


51 views

©2019 by Allianse Innovasjon AS