Search
  • Allianse Innovasjon AS

Hvilke prosesser er spesielt godt egnet for RPA?

Når virksomheten har flere systemer og manglende integrasjon mellom disse – arbeidsoppgavene eller sakene utføres i flere/mange systemer. Medarbeiderne bruker tid på å flytte data og informasjon manuelt mellom systemene.

Det er et høyt volum – det kommer inn mange arbeidsoppgaver og saker som skal håndteres

Når det ikke er rom for feil. Der det er mulighet for menneskelige feil – arbeidsoppgaver og saker som er utsatt for menneskelige feil ved manuell håndtering kan det være ønskelig å automatisere med RPA teknologi.

Prosesser med stor variasjon i arbeidsmengde – arbeidsoppgaver og saker kommer stort sett ikke jevnt fordelt utover året, men har eksempelvis større sesongvariasjoner som krever ekstra ansatte og overtidsarbeid i perioder.

Arbeidsoppgavene og -prosessene har tydelige forretningsregler – arbeidsoppgaver og saker har en definert behandlingsmetode og fremgang.


Digitale og strukturerte data – informasjonen som benyttes for å løse arbeidsoppgaver og saker er og eller kan gjøres om til maskinlesbart format og krever ikke språkforståelse utover enkeltord.

Arbeidsoppgavene er regelstyrte og rutinepregede der det er mindre behov for kognitiv funksjon eller skjønnsvurderinger


Det er lite variasjonen i oppgaveløsningen – de fleste arbeidsoppgavene har et standardisert utfall

Ønsker dere en uforpliktende vurdering på om RPA kan tilføre virksomheten verdi kan dere sende en e-post til rpa@allianseinnovasjon.no for å avtale en samtale om digitalisering. Allianse Innovasjon AS er leverandør av Robotic Process Automation (RPA). Sammen med våre alliansepartnere digitaliserer vi de som ønsker å eliminere manuelle arbeidsoppgaver på en helhetlig måte der vi kombinerer skreddersøm, hyllevare og prosessautomasjon.

Kilder: Allianse Innovasjon AS, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) (2018)

20 views

©2019 by Allianse Innovasjon AS